Yrityksen viestit joutuvat kilpailemaan näkyvyydestä, asiaa kuin on muillakin. Ääniaalloilla on vielä hyvin tilaa, joten on fiksua suunnata sinne. Suomalais-Venäläinen kauppakamari perusti podcastin tavoitteenaan luoda oma media.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari julkaisi keväällä ensimmäisen, viiden jakson mittaisen Ruplan kurssi -podcastkauden. Aiheet vaihtelivat Venäjän taloudesta venäläisen kuluttajan verkkokauppakäyttäytymiseen.

”Suomalais-Venäläinen kauppakamari on Venäjän-kaupan kiistaton asiantuntija ja ajatusjohtaja. Oma äänimedia tuntui hyvältä tavalta tuoda tätä esiin paitsi verkostollemme, myös mahdollisille uusille jäsenille. Halusimme luoda oman median, jolla tuoda esiin rehellistä, monipuolista ja ajantasaista tietoa Suomen ja Venäjän välisestä kaupasta ja taloudesta. Halusimme tavoittaa erityisesti nuoret ammattilaiset, myös sellaiset, jotka ovat vasta Venäjän-uransa alussa”, kertoo viestintä- ja markkinointijohtaja Satu Niemelä projektin taustoista.

”Podcastia kannattaakin ajatella nimenomaan pitkäjänteisen brändinrakentamisen ja ajatusjohtajuuden työkaluna. Äänimediassa on vielä markkinoilla tilaa, mutta sisältö kannattaa pohtia tarkkaan, aivan kuten kaikessa viestinnässä”, sanoo podcast-tuottaja ja Podivan toinen perustajajäsen Riitta Sirén.

Ajatuksesta konseptiksi

Kauppakamarin podcast aloitettiin Podivan vetämillä työpajoilla. Ensimmäisessä keskusteltiin yhdessä podcastin kohdeyleisöstä ja siitä, mitä heille halutaan viestiä, sekä ideoitiin jaksojen formaattia. Toisessa työpajassa syvennyttiin jo käytännönläheisemmin jaksojen sisältöihin ja keskustelijoihin.

Jokaiselle jaksolle laadittiin käsikirjoitus, jonka avulla oli myös helppo briefata vieras jakson keskusteluun ja viestinnällisiin tavoitteisiin.

Podcast ja (viestintä)strategia

Podcastit pitää ottaa osaksi viestintäkokonaisuutta ja kanavamixiä, jotta se tukee viestintästrategian onnistumista. Ruplan kurssi nivottiin tehokkaasti osaksi Suomalais-Venäläisen kauppakamarin muita viestinällisiä tavoitteita, aivan ensimmäisistä konseptikeskusteluista alkaen.

”Haluamme tehdä vaikuttavaa viestintää. Se lukee jo strategiassamme. Jaamme tietoa Suomen ja Venäjän välisestä kaupasta ja taloudesta. Podcast osuu itse asiassa viestintästrategiamme useaankin kohtaan: haluamme hyödyntää digitaalisuutta ja moderneja viestintäkanavia, kerromme mahdollisuuksien Venäjästä ja tuomme esiin jäsenyritystemme kokemuksia ja menestystarinoita ja haluamme myös tuoda esille asiantuntijuuttamme”, Satu painottaa.

Markkinoinnin merkitys

Ruplan kurssia on kuunneltu paljon, ja sen sisältöjä on kehuttu. Ensimmäinen jakso on tähän mennessä tavoittanut jo noin 650 kuulijaa, mikä on yrityspodcastille Suomessa todella hyvä tulos.

”Jopa kokeneet Venäjän-kaupan konkarit ovat sanoneet saaneensa uutta infoa irti jaksoista, mikä on ilahduttavaa. Muutama on tarjoutunut vieraspuhujiksi, jos päätämme tehdä toisen kauden”, Satu hymyilee.

Hyviä tuloksia on saatu aikaan nostamalla jaksoja systemaattisesti kaikissa kauppakamarin viestintäkanavissa esiin. Podiva laati jokaiselle jaksolle some-nostopatteriston, joita hyödyntämällä jaksoille saatiin tasaisesti näkyvyyttä jaksojen julkaisun välillä. Usein uuden jakson löytävät kuulijat kuuntelevat muutkin jaksot, joten jatkuva markkinointi on välttämätöntä kuuntelulukujen nostamiseksi.

 

Keskustelua omasta äänimediasta käytiin myös Podivan Äänet päälle! -podcastin jaksossa: Näin Suomalais-Venäläinen kauppakamari teki podcastista oman mediansa

Ruplan kurssi -podcastin kaikki jaksot löytyvät täältä: Ruplan kurssi

Riitta Sirén on kokenut viestijä ja sisällöntuottaja. Podcasteissa Riitta viehättää se, että kerrankin on lupa syventyä.

riitta.siren@podiva.fi

Lue seuraavaksi