Nuorten tavoittaminen viestinnän keinoin voi tuntua mahdottomalta tehtävältä. Pulman ratkaisuissa korostuvat kohderyhmän tuntemus, kanavien ymmärrys ja ennakkoluuloton kokeileminen. Nämä asiat mielessä rakennettiin myös kampanja, jonka avulla logistiikka-alan viestit saavuttivat Metropolian opiskelijat ja sinne nyt keväällä mahdollisesti hakevat nuoret.

Yksinkertainen totuus on hyvä mainita heti alkuun: viestintä ja markkinointi on järkevintä keskittää sinne, missä kohderyhmä jo luontaisesti on. Niinpä avainkysymys on siinä, mistä halutun ryhmän tai yleisön löytää. Nuorten ja nuorten aikuisten kohdalla tehokkainta on usein etsiytyä somekanaviin – esimerkiksi Instagramiin, Snapchatiin, Tiktokiin ja Jodeliin.

Nuoret ja nuoret aikuiset koetaan usein erityisen hankalana kohderyhmänä, etenkin, jos tavoitteena on saavuttaa heidät aiheella, joka tyypillisesti mielletään kuivaksi tai kovin asiapitoiseksi. Siksi on tärkeää ymmärtää valittujen kanavien lisäksi niiden keskenään erilaiset toimintatavat ja yleisöt: ketkä kanavaa käyttävät ja mitä he kanavan käytöllä haluavat saavuttaa. Nopeissa kanavissa viestit ohitetaan armotta, jos ne on rakennettu ymmärtämättä viestintävälineen luonnetta. Vaikka mediakenttä on hyvin pirstaloitunut ja tavoittaminen tuntuu usein käsityöltä, joitain nyrkkisääntöjä nuoren kohderyhmän saavuttamiseksi voi onneksi koota.

Interaktiivisuus nostaa viestin kiinnostavuutta; kisat, haasteet, kyselyt, testit ja pelillisyys osuvat verkossa aikaa viettävään nuorten kohderyhmään. Samalla tekeminen pysäyttää skrollaamisen hetkeksi viestin äärelle.

Nuoret ja nuoret aikuiset luottavat mielipidevaikuttajiin ja seuraavat heidän esimerkkiään. Viestijän pohdittavaksi tulee se, kuka voisi olla oman kohdeyleisön kannalta oikeanlainen vaikuttaja. Tietoa kohderyhmästä tarvitaan tässäkin: kenttä on hyvin pirstaloitunut.

Videot toimivat, erityisesti lyhyinä. Nopeaan viestiin ja Tiktokista tuttuihin formaatteihin tottuneet haluavat kuulla tarinan mieluiten heti, tai ainakin saada idean siitä, mitä videossa tuleman pitää. Lisäksi videoilta ja esiintyjiltä halutaan aitoutta: ei-tuotettua tai sen näköistä sisältöä. Huumoria voi viljellä ja viihdyttävyys pitää otteessaan, mutta aivan helppoa hauskuuttavan viestin tekeminen ei ole. Meemihuumorista kannattaa ottaa mallia – Tiktokilla on yhdenmukaistava vaikutus myös siihen, mitä pidetään hauskana tai vitsikkäänä.

Ääni on hurjassa nousussa. Nuoret aikuiset kuuluvat ahkerimpiin podcastien kuuntelijoihin, ja podeilla on voima saada ihmiset viihtymään. Podcastit ovatkin varmasti yksi parhaista tavoista saada nuoret asettumaan aiheen äärelle pidemmäksi aikaa. Podcastia tuottaessa on helppo ottaa huomioon yllä mainitut keinot: vaikuttajat mukaan tekemään podcastia, kuuntelijat mukaan vaikuttamaan sisältöihin ja aidoksi kanssakäymiseksi rakennetusta nauhoitustilanteesta lyhyttä somevideota. Kaikissa laatikoissa rasti!

Opit käytäntöön – case logistiikka-ala

Logistiikka on tulevaisuuden ala, jolle tarvitaan paljon osaajia erilaisilla koulutustaustoilla. Huolinta ja logistiikka eivät välttämättä kuitenkaan sanoina kerro nuorille niistä kaikista työelämässä arvostetuista taidoista ja alan monipuolisista mahdollisuuksista, joiden äärelle alan opinnot vievät. Miten siis kertoa kiinnostavasti ja houkuttelevasti tulevaisuuttaan suunnittelevalle nuorelle alasta tai opiskelijoille valinnaisten huolinta- ja logistiikkakurssien käymisen tuomista hyödyistä?

Metropolia ja Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto pyrkivät nyt keväällä 2023 kirkastamaan nuorten mielikuvia logistiikka-alasta ja tekemään alasta vetovoimaisemman. Siksi Metropolian elokuvaopiskelijoilta tilattiin video, jonka he toteuttivat käsikirjoituksesta alkaen ja jonka ideana oli saada opiskelijat kertomaan oman ikäisilleen nuorille huolinnasta ja logistiikasta kiinnostavana asiantuntija-alana. Tuloksena tuli täysin ammattitoteutusta vastaava, teknisesti korkeatasoinen 2:21 minuutin mittainen video Munat matkaan – Eggs on the Road. Se julkaistiin Metropolian Youtube-kanavalla 1. päivänä helmikuuta ja kuukauden sisällä se oli saanut yli 1300 katsojaa.

Huumoria ja tarinallisuutta sisältävän videon markkinoinnin pääkanavaksi valikoitui Jodel. Suurin osa sen käyttäjistä on 18–35-vuotiaita, mikä on koulun ja sen opintotarjonnan kannalta otollinen kohderyhmä. Samalla viestintää toteutettiin monipuolisesti Metropolian sosiaalisen median kanavissa. Kampanjan toteuttajaksi palkattiin työharjoitteluun Metropolian oma graafisen suunnittelun opiskelija, joka kohderyhmään itse kuuluvana pystyi varmistamaan, että kampanjassa hyödynnettiin oikeita ratkaisuja.

Kampanjaa varten luotuja kuvakkeita, infograafeja ja display-videoita näytettiin Jodel-sovelluksessa parhaimmillaan jopa lähes kaksi miljoonaa kertaa, lisäksi viestit aktivoivat käyttäjiä keskiarvoa tehokkaammin. Samalla kampanjaan tehtyä videota katsottiin varsin paljon verrattuna moniin muihin orgaanisten somejulkaisujen keskiarvoon. Jodelissa hyödynnettiin myös kyselyitä interaktiivisuuden saavuttamiseksi. Kyselyt (“boosted poll post”) osoittautuivat kiinnostaviksi ja niillä äänestettiin yli sovelluksen keskiarvon.

Tuleva syyslukukausi näyttää, kuinka kampanjan viestit ovat tavoittaneet ja saaneet opiskelijoita valitsemaan logistiikan ja huolinnan opintojaksoja. Ainakaan huomion puutteesta niiden täyttymisen ei pitäisi jäädä kiinni.

 

Teksti on alunperin julkaistu Metropolian yhteistöistä ja verkoistoista vastaavan johtajan, Tuire Ranta-Meyerin ylläpitämässä Vuoropuheluja-blogissa. Podiva oli mukana sparraamassa Munat matkaan -videon viestintäkampanjan suunnittelua.

Mari Cadaut on Podivan perustaja ja intohimoinen viestinnän ammattilainen. Podcastinsa Mari kuluttaa työmatkoilla ja siivotessa.

mari.cadaut@podiva.fi

Lue seuraavaksi